Welkom bij Gastenhof

Zelf … maar niet alleen!

Gastenhof is een specialistisch orthopedagogisch behandelcentrum voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, gecombineerd met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Eigen kracht en zelfregie staan centraal in onze behandeling.

Nieuws