Traumacentrum Jeugd Limburg: Samen, Snel, Adequaat

22-03-2017
De drie jeugdzorginstellingen Mondriaan, XONAR en Koraal Groep bundelen sinds oktober 2016 hun expertise op het gebied van traumabehandeling vanuit één loket zijnde het Traumacentrum Jeugd Limburg. Samen stellen wij op het juiste moment, snel de juiste hulp beschikbaar aan Limburgse kinderen en jeugdigen tot 23 jaar. Het Traumacentrum Jeugd Limburg is gevestigd aan de Stationsstraat in Sittard. Wij behandelen daarnaast ook in Heerlen, Maastricht en Venlo.

Samen hebben wij, de drie instellingen, de expertise in huis om alle psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen te behandelen. Het gaat daarbij om enkelvoudige en complexe traumagerelateerde klachten die voortkomen uit onder andere pesten, huiselijk geweld, seksueel misbruik en vluchtelingenproblematiek. Het Traumacentrum bundelt kennis op het gebied van jeugd-ggz, opvoedondersteuning en LVB-problematiek.

Door deze bundeling van kennis zijn wij in staat de coördinatie van de behandeling beter vorm te geven en krijgen kinderen en jeugdigen sneller de juiste hulp in de juiste organisatie. Hiermee voorkomen wij onnodige doorverwijzingen en wachttijden tussen instellingen.

Afhankelijk van de problematiek en wensen van het kind en gezin bespreken wij samen met hen waar behandeling dient plaats te vinden. Dit kan bij een van de drie zorgaanbieders betrokken bij dit initiatief, maar ook bij een van de andere ketenpartners. Door het uitgebreide provinciaal netwerk van de drie organisaties heeft het Traumacentrum snel toegang tot de expertise van andere ketenpartners.

Naast ambulante behandeling, online behandeling en behandeling in de thuissituatie, bieden wij ook preventieve hulp en consultatie aan verwijzers, leerkrachten, artsen en professionals van andere zorgaanbieders.

Onze sterke punten:

• Geen wachttijden

• Intake binnen twee weken

• Behandeling start binnen vier weken

• Niet alleen voor het kind, maar ook voor én samen met het gezin

• Samenwerking is vanzelfsprekend

Aanmelden kan via het gezamenlijke aanmeldloket: 088 506 67 50

Deel deze pagina op