Een bijzonder Symposium: ‘Street-wise’

24-03-2017
Op 11 mei organiseert Koraal Groep het Symposium Street-wise in de Muziekgieterij Maastricht. Tijdens dit symposium maak je kennis met het innovatieve ondersteuningsaanbod voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking.

Het innovatieproject Street-wise richt zich op drie specifieke doelgroepen, LVB in combinatie met kwetsbare gezinnen, met tienerouders en/of met drugsproblematiek. In een bijzondere setting laat het Streetwise- team je ervaren hoe je als hulpverlener het verschil kunt maken voor deze jongeren.

In de loop der jaren hebben de samenwerkende gemeenten in Zuid Limburg gemerkt hoe belangrijk het is om vroegtijdig de LVB+ problematiek te (h)erkennen. Ze concluderen dat er jarenlange hulpverlening is verleend, die onvoldoende aansloot bij deze jeugdigen en daardoor niet effectief was. Om te voorkomen dat jeugdigen in de toekomst nog tussen wal en schip raken, hebben de Zuid Limburgse gemeenten Koraal Groep gevraagd om een gerichte oplossing te vinden.

Binnen Koraal Groep hebben we daarom Street-wise ontwikkeld. Een innovatief project dat onder andere gericht is op het herkennen van LVB+-problematiek in een vroeg stadium. Street-wise biedt een LVB+ module aan de nulde en eerstelijnszorg, die gericht is op het (h)erkennen van een LVB+ en wat dit vraagt in de praktijk. Hierbij zijn attitude en bejegening belangrijke succesfactoren om al bij de voordeur van de zorg tot een goede samenwerkingsrelatie te komen met een jeugdige. Tevens richt Street-wise zich op het efficiënter integreren van het intern aanbod van Koraal Groep alsook het bevorderen van ketensamenwerking rond de jeugdige. Op deze manier wordt er gestreefd naar een sluitend behandel- en begeleidingsaanbod specifiek voor de jeugdige met LVB-plus problematiek.

Aan de hand van verschillende workshops, lezingen en gesprekken met jongeren krijg je een helder beeld van de drie projecten, die Koraal Groep heeft opgestart in opdracht van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

Meer weten over Street-wise of het symposium en hoe aan te melden?

Volg dan deze link https://www.koraalgroep.nl/kennis-amp-expertise/street-wise

Deel deze pagina op